سال 1395 سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مبارکباد.